دانشگاه پيام نور واحد نظرآباد

مطالب علمی و آموزشی و اخبار دانشگاه

اطلاعیه مهم

+ نوشته شده در  دوازدهم خرداد 1389ساعت   توسط آموزش   | 

اطلاعیه

توجه توجه

کلاس جبرانی دروس استاد بازرگانی به شرح ذیل می باشد:

ریاضیات پایه ومقدمات آمار۲ (مدیریت بازرگانی وصنعتی): دوشنبه۱۰/۳/۸۹ ساعت ۳۰/۱۰-۹

ریاضی عمومی۲ (مهندسی کامپیوتر): دوشنبه ۱۰/۳/۸۹ ساعت ۳۰/۱۲-۱۱

کلاس جبرانی استاد نیشابوری به شرح ذیل می باشد:

ساختمان گسسته : یکشنبه ۹/۳/۸۹ ساعت ۱۷-۱۳

ساختمان گسسته : دوشنبه ۱۰/۳/۸۹ ساعت ۱۷-۱۳

ریاضی عمومی۱ : دوشنبه ۱۰/۳/۸۹ ساعت ۳۰/۱۲-۱۱

آزمون میان ترم ساختمان گسسته : دوشنبه ۱۰/۳/۸۹ ساعت ۱۱-۹

+ نوشته شده در  هفتم خرداد 1389ساعت   توسط آموزش  

اطلاعیه برنامه هفتگی

قابل توجه دانشجویان محترم

برای مشاهده برنامه روز جمعه مورخه ۷/۳/۸۹ به ادامه مطالب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجم خرداد 1389ساعت   توسط آموزش  

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر

آزمون میان ترم (ریاضی عمومی۱) استادنیشابوری پنجشنبه مورخه ۶/۳/۸۹ ساعت

۱۳/۳۰-۱۱/۳۰ برگزارمی گردد.

 

+ نوشته شده در  پنجم خرداد 1389ساعت   توسط آموزش  

اطلاعیه

آزمون میان ترم دروس استاد زینی به شرح ذیل می باشد:

آیین دادرسی کیفری 2 : پنجشنبه 6/3/89 ساعت 12-10

حقوق جزای عمومی2 :شنبه 8/3/89 ساعت12-10

حقوق جزای اختصاصی1 : شنبه 8/3/89 ساعت12-10

حقوق ثبت : جمعه7/3/89 ساعت 14-13

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت

کلاس اصول حسابداری3 (استاد جعفری نسب ) پنجشنبه 6/3/89 ساعت 19-16

 برگزار می گردد.

 

+ نوشته شده در  چهارم خرداد 1389ساعت   توسط آموزش  

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر:

آزمون میان ترم درس ریاضی (۱) استاد نیشابوری روز پنج شنبه مورخه ۶/۳/۸۹ 

 ساعت ۳۰/۱۳- ۳۰/۱۱  برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  سوم خرداد 1389ساعت   توسط آموزش  

اطلاعیه برنامه هفتگی

قابل توجه دانشجویان محترم

برای مشاهده برنامه(سه شنبه ۴/۳/۸۹ - چهارشنبه ۵/۳/۸۹ - پنجشنبه ۶/۳/۸۹ ) به ادامه مطالب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سوم خرداد 1389ساعت   توسط آموزش  

دستورالعمل امتحانات


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوم خرداد 1389ساعت   توسط آموزش  

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان رشته علوم اجتماعی

کلاس جبرانی ریاضیات پایه (استاد هدایتی زاده) دوشنبه مورخه ۳/۳/۸۹ ساعت ۱۲-۹ برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  دوم خرداد 1389ساعت   توسط آموزش  

اطلاعیه برنامه هفتگی

قابل توجه دانشجویان محترم

برای مشاهده برنامه روز دوشنبه مورخه ۳/۳/۸۹ به ادامه مطالب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوم خرداد 1389ساعت   توسط آموزش  

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی وروانشناسی

آزمون میان ترم اصول وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده(استاد عابدی) دوشنبه مورخه ۳/۳/۸۹

 ساعت ۱۲ برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  دوم خرداد 1389ساعت   توسط آموزش  

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت

کلیه کلاسهای استاد قاسمی جمعه مورخه 31/2/89 برگزار نمی گرددوجبرانی کلاسها پنجشنبه

مورخه 6/3/89 برگزار می گردد.

کلاس تجزیه تحلیل وطراحی سیستمها(استادآردی) پنجشنبه مورخه 30/2/89 ساعت 14 برگزار  

می گردد.

کلاس جبرانی مدیریت مالی(استاد رحمانی) جمعه مورخه ۳۱/۲/۸۹ ساعت ۱۱ برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

دانشجویانی که کارتحقیقاتی(پروژه ، خلاصه جزوه ) به استاد خسروشاهی

 تحویل داده اند موکلفند تاتاریخ 10/3/89به واحد امتحانات مراجعه نموده و

 نام وموضوع پروژه خودرابه واحد امتحانات تحویل دهند.

 

قابل توجه دانشجویان محترم

آزمون میان ترم وجبرانی دروس استاد هاشمی فربه شرح ذیل می باشد:

زبان خارجه(عمومی) گروه۱ : دوشنبه ۳/۳/۸۹ ساعت ۱۴

زبان خارجه(عمومی) گروه۲ : دوشنبه ۳/۳/۸۹ ساعت ۴۵/۱۵

متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی : دوشنبه ۳/۳/۸۹ ساعت ۴۵/۹

زبان تخصصی۱(الهیات) : دوشنبه ۳/۳/۸۹ ساعت ۳۰/۹-۸

زبان تخصصی۲(الهیات) : دوشنبه۳/۳/۸۹  ساعت ۱۳-۳۰/۱۱

+ نوشته شده در  سی ام اردیبهشت 1389ساعت   توسط آموزش  

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

کلاس حقوق مدنی۳ (استاد جوهری) پنجشنبه مورخه ۳۰/۲/۸۹ برگزار  

 نمی گردد.

+ نوشته شده در  بیست و نهم اردیبهشت 1389ساعت   توسط آموزش  

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان رشته الهیات

کلاسهای استاد محمدی چهارشنبه مورخه ۲۹/۲/۸۹ برگزار  

        نمی گردد.

+ نوشته شده در  بیست و هشتم اردیبهشت 1389ساعت   توسط آموزش  

اطلاعیه برنامه هفتگی

قالب توجه دانشجویان محترم

برای مشاهده برنامه ( پنجشنبه مورخه ۳۰/۲/۸۹ و جمعه مورخه ۳۱/۲/۸۹ ) به ادامه

 مطالب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  بیست و هشتم اردیبهشت 1389ساعت   توسط آموزش  

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان رشته الهیات

آزمون میان ترم کلیه دروس استاد جعفری به شرح ذیل می باشد:

1-تاریخ اسلام از وفات پیامبرتاسقوط بنی امیه : ................................ دوشنبه3/3/89

2-متون تاریخی وجغرافیایی به زبان فارسی : .................................... دوشنبه 3/3/89

3-تاریخ تشیع : ................................................................................ دوشنبه 3/3/89

4-تاریخ نگاری دراسلام : ................................................................ دوشنبه 3 /3/89

5-آشنایی با ادیان بزرگ جهان : .................................................... دوشنبه3/3/89

6-شناخت منابع تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی : ............................... سه شنبه4/3/89

7-کلیات فرهنگ وتمدن اسلامی :  ............................................... سه شنبه4/3/89

8-تاریخ هنرهای اسلامی1 : ........................................................... دوشنبه28/2/89

9-تاریخ علوم دراسلام1 : ............................................................... سه شنبه4/3/89

10-تاریخ اسلام از آغاز تاسقوط بغداد : ........................................... سه شنبه4/3/89

11-تاریخ اسلام درمصروشام : ........................................................ سه شنبه4/3/89

12-تاریخ اسلام درمغرب واندلس : ................................................. دوشنبه 3/3/89

13-تاریخ تشکیلات اسلامی 1 : ....................................................... دوشنبه 3/3/89

14-تاریخ آموزش وپرورش دراسلام : ............................................ دوشنبه 3/3/89

15-تاریخ اسلام درشبه قاره هند : .................................................. دوشنبه 3/3/89

+ نوشته شده در  بیست و هشتم اردیبهشت 1389ساعت   توسط آموزش  

مطالب قدیمی‌تر